Τι είναι το Coaching; Intro

Τι είναι;

Είναι μία αναπτυξιακή, συνεχής διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο ανθρώπων, του Coach…

Σε ποιους απευθύνεται;

Πολλοί επιτυχημένοι άνθρωποι, πολιτικοί, αθλητές, στελέχη επιχειρήσεων, celebrities, χρησιμοποιούν…

Η διαφορά που κάνει τη διαφορά

Τι κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε αυτούς που «πάντα τα καταφέρνουν» σε νοητικό, συναισθηματικό…

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΟ
TRUE-ME ®, BREAKTHROUGH COACHING

Σε προσωπικό επίπεδο:

 • Αυτοεκτίμηση και Αυτοπεποίθηση
 • Διαχείριση Στρες
 • Προβλήματα στη Λήψη αποφάσεων
 • Θέματα Δέσμευσης
 • Επικοινωνία Συναισθημάτων
 • Σύγκρουση με εαυτό ή με άλλους
 • Αίσθηση Αποκοπής ή Απόρριψης
 • Υγεία & Φυσική Κατάσταση
 • Διαχείριση Θυμού και άλλων αρνητικών συναισθημάτων
 • Ισορροπία μεταξύ εργασίας και οικογένειας
 • Διαπροσωπικές Σχέσεις
 • Επίδοση Αθλητών
 • Συναισθηματική νοημοσύνη
 • Θέματα Εθισμού όπως π.χ. το κάπνισμα ή το φαγητό
 • Κατάθλιψη, Αρνητικές Σκέψεις και Φοβίες

Στον επαγγελματικό τομέα:

 • Αντιμετώπιση Μεγάλων Αλλαγών/Μετάβαση σε νέα πραγματικότητα
 • Θέματα Ηγεσίας
 • Παρακίνηση/ Κινητοποίηση Ατόμου ή Ομάδων
 • Θέματα Απόδοσης Στελεχών
 • Ανάπτυξη Καριέρας
 • Ανάπτυξη Ικανοτήτων Παρουσίασης σε κοινό
 • Επιλογή και Διοίκηση Προσωπικού
 • Θέματα Επικοινωνίας
 • Προσαρμοστικότητα
 • Συγκρούσεις στον Εργασιακό Χώρο
 • Αλλαγή Θέσης Εργασίας
 • Αναβλητικότητα, Παραγωγικότητα
 • Ικανότητες Διαπραγμάτευσης