Πλατφόρμα E-Coaching

Με όραμα την υποστήριξη των ατόμων που αναζητούν δυναμικά την ουσιαστική αλλαγή ή βελτίωση της ζωής τους και τη συστηματική επίτευξη των στόχων τους αλλά δεν έχουν πολύ ελεύθερο χρόνο ή πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες Coaching, δημιουργήσαμε την Ψηφιακή Πλατφόρμα Ολιστικής Μεταμορφωτικής Προπόνησης.

Η Πλατφόρμα αυτή, στην ουσία, αποτελεί ένα εργαλείο αυτό-βελτίωσης. Επιδιώκει να εμπνεύσει και να καθοδηγήσει βήμα-βήμα το άτομο στη διαμόρφωση ενός νέου τρόπου σκέψης, που θα γεννήσει νέα δράση και, κατά συνέπεια, νέα, στοχευμένα, συναρπαστικά αποτελέσματα. Το άτομο επιλέγει να «προπονηθεί» σε όποιο πεδίο επιθυμεί, προχωράει στην κατάκτηση της γνώσης σύμφωνα με τον δικό του ρυθμό και σταδιακά οδηγείται στη διαμόρφωση ενός νέου επιπέδου συνειδητότητας και αντίληψης, που θα το στηρίξει να δημιουργήσει μια διαφορετική, παραγωγική και εμπνευσμένη πραγματικότητα για τον εαυτό του.
Μέσω της πλατφόρμας προσφέρονται πληροφορίες, εργαλεία και πρακτικές, που μπορούν να ενσωματωθούν στο καθημερινό πρόγραμμα του ατόμου, με στόχο να να εξελιχθούν σε ενδυναμωτικές, καθημερινές συνήθειες, που «προπονούν» το μυαλό προς νέα παραγωγική, εξελικτική σκέψη και δράση.

Η πλατφόρμα προσφέρει πρόσβαση σε ζωντανά Online Coaching Webinars, δηλαδή σε διαδικτυακά σεμινάρια που αφορούν σε κάθε κρίσιμο πεδίο της ζωής, όπως είναι τα οικονομικά, η υγεία και το σώμα, οι σχέσεις, η ανατροφή των παιδιών, η επίτευξη στόχων, η αυτογνωσία, η επαγγελματική εξέλιξη και καριέρα κ.λπ.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε ηχογραφημένα σεμινάρια, e-books, άρθρα, διαλογισμούς και άλλα εργαλεία τα οποία συμπληρώνουν το ένα το άλλο και όλα μαζί συνθέτουν ένα εξαιρετικά ισχυρό και αποτελεσματικό σύμμαχο ενδυνάμωσης και αυτο-εξέλιξης.