Δημιουργήστε το ιδανικό σας σώμα - True Me - Breakthrough Coaching

True Me – Breakthrough Coaching

Δημιουργήστε το ιδανικό σας σώμα

Υπάρχει λόγος που αυτή τη στιγμή βιώνετε ένα συγκεκριμένο επίπεδο υγείας ή σωματικής κατάστασης. Εσείς το έχετε δημιουργήσει. Είναι το αποτέλεσμα των σκέψεων, πεποιθήσεων, αποφάσεων και των συναισθημάτων που συνήθως επιλέγετε όσον αφορά στο σώμα σας. Αν αυτό που βιώνετε δεν σας ευχαριστεί, μπορείτε να υιοθετήσετε νέες πεποιθήσεις και να πάρετε νέες αποφάσεις που θα σας στηρίξουν στο να λάβετε δράση και να είσαστε αποτελεσματικοί στην διαμόρφωση του σώματος που επιθυμείτε.

Το σεμινάριο αυτό έχει αποσκοπεί στο να σας καθοδηγήσει στη διαμόρφωση πεποιθήσεων, συναισθημάτων και αποφάσεων που θα σας στηρίξουν να δημιουργήσετε το ιδανικό σας σώμα, είτε αυτό αφορά την υγεία σας ή το βάρος σας. Βασίζεται στην παραδοχή ότι ο εσωτερικός σας κόσμος διαμορφώνει και τον εξωτερικό σας κόσμο άρα δουλεύοντας με τον εσωτερικό εαυτό θα καταφέρετε πιο σύντομα να πετύχετε τους όποιους στόχους θέτετε. Αυτό ισχύει και για την διαμόρφωση ενός ενδυναμωμένου σώματος, ο σημαντικότερος σύμμαχος στην διαμόρφωση μιας επιτυχημένης ζωής. Το σεμινάριο αυτό εμπεριέχει δημιουργικό οραματισμό.