Ενδεικτικά παραδείγματα

Case Study #1: Διευθύντρια Μονάδας Παραγωγής εργοστασίου

Ταλαντούχο στέλεχος του εργοστασίου παραγωγής μιας κορυφαίας, διεθνούς εταιρείας καταναλωτικών προϊόντων με περιφερειακές πωλήσεις και δίκτυο διανομής, διορίστηκε σε ένα νέο ρόλο υψηλών απαιτήσεων. Ανάμεσα στις προκλήσεις της, να βελτιώσει τις διαπροσωπικές της σχέσης με κάθε ομάδα συνεργασίας και συμφερόντων που εμπλέκονταν με το δικό της πεδίο υπευθυνότητας. Παρά την αρχική δυσκολία να δημιουργήσει παραγωγικές διαπροσωπικές σχέσεις με τους συνεργάτες της, μέσω του προγράμματος coaching Ηγετών της true-me ®, κατάφερε να δημιουργήσει ισχυρή σύνδεση με την ομάδα της, τους συνεργάτες και προϊσταμένους, αντλώντας συνέργειες από την πολυμορφία του συστήματος αλλά και την ατομική συνεισφορά. Διευρύνοντας το προσωπικό ηγετικό της στύλ και την πρόσέγγιση απέναντι στις προκλήσεις που αντιμετώπιζε, έγινε πιο προσιτή και περιεκτική, μεταχειρίστηκε εποικοδομητικά τους δίαυλους επικοινωνίας με τους συνεργάτες της και έτσι οδήγησε το εργοστάσιο σε αύξηση της παραγωγικότητας κατά 5%, από το πρώτο κιόλας τρίμηνο συμμετοχής στο πρόγραμμα μας.

Case Study #2: Διευθυντής Μονάδας Διακίνησης Προϊόντων

Ηγέτης μιας μεγάλης ομάδας ανθρώπων, με εμπλοκή σε πολλές δραστηριότητες της εταιρείας, με μακροχρόνια και μοναδική τεχνογνωσία στην αγορά, δημιουργούσε δυσκολίες στην Διεύθυνση και στους συνεργάτες του, καθώς έμενε προσκολλημένος στις πρακτικές και τις συμπεριφορές του παρελθόντος. Αντιμετώπιζε δυσκολία στο να προσαρμοστεί στις αλλαγές στις οποίες βάδιζε η νέα διοίκηση και εμφάνιζε μια τάση αποξένωσης του τμήματος του ή ακόμα κάποιες φορές και ανάρμοστη συμπεριφορά, μπλοκάροντας τη συνολική παραγωγικότητα της εταιρείας. Το στέλεχος αυτό δεν είχε αντιληφθεί τον αντίκτυπο της συμπεριφοράς του προς τις ομάδες, τους υφισταμένους και τη διοίκηση, ούτε την αποδιοργάνωση που είχε δημιουργήσει με το να μην ακολουθεί τα νέα εργαλεία και στρατηγικές. Μέσω του προγράμματος coaching για Στελέχη της true-me, επανασχεδιάσε ο ίδιος το επαγγελματικό του προφίλ, ενανασυνδέθηκε με την εταιρία και τη νέα της αποστολή κι έγινε πάλι ένας υπολογίσιμος επιχειρηματικός παράγοντας. Ένα χρόνο μετά από την συμμετοχή του στο πρόγραμμα προήχθη σε μια θέση υψηλών διεθνών απαιτήσεων.

Case Study #3: Διευθυντικό Στέλεχος στο χώρο της Επικοινωνίας

Ένα ιδιαίτερα υπολογίσιμο στέλεχος στον κόσμο της επικοινωνίας, υποψήφια για τη γενική διεύθυνση της εταιρίας της, κατακλυζόταν με άγχος και είχε ξεσπάσματα θυμού και επίρριψης ευθυνών, σε σημείο που έβαζε την υποψηφιότητά της σε κίνδυνο. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος coaching για Στελέχη, κατάφερε να προσδιορίσει την βαθύτερη αιτία του προβλήματος, να αποκτήσει τον έλεγχο των συναισθημάτων της, να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή της και να υιοθετήσει μια προσανατολισμένη προς τις λύσεις συμπεριφορά, η οποία της επέτρεψε να προσελκύσει 2 νέους, μεγάλες πελάτες και να αυξήσει τα έσοδα της εταιρείας κατά 2,5% στη διάρκεια του έτους που παρακολούθησε το πρόγραμμα.