Κανόνες: κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας ζωής

  • Post category:Άρθρα

Οι κανόνες αποτελούν τα κριτήρια βάσει των οποίων επιτρέπουμε στον εαυτό μας να νιώθει ότι βιώνει τις αξίες του. Ανάλογα με τον τρόπο που έχουν διαμορφωθεί στο συνειδητό ή υποσυνείδητο, αποτελούν καταλύτες ευχάριστων ή δυσάρεστων εμπειριών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικοί διότι η ποιότητα της καθημερινότητας εξαρτάται απόλυτα από αυτούς. Αλλάζοντας τους κανόνες της ζωής σας, σε ένα πεδίο της ζωής ή σε όλα, μπορείτε να επηρεάσετε δραστικά την ποιότητα της εμπειρίας σας.

Στο σεμινάριο αυτό θα αντιληφτείτε το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείστε, τους κανόνες που έχετε ορίσει και βάση των οποίων κρίνετε την κάθε σας εμπειρία. Θα εκπαιδευτείτε στην διαμόρφωση και επιλογή κανόνων που μπορούν να σας στηρίξουν να βιώνετε κάθε στιγμή τις αξίες σας και να βαδίσετε σταθερά στο απολαυστικό ταξίδι της επίτευξης των στόχων σας.