Οι δυνάμεις που καθορίζουν την ζωή και πώς να αποκτήσετε τον έλεγχο

  • Post category:Άρθρα

Σε αυτό το σεμινάριο  θα παρουσιαστεί ο  τρόπος που λειτουργεί το μυαλό, και οι  βασικοί παράγοντες που σας έχουν οδηγήσει στο να βιώνετε την σημερινή σας πραγματικότητα. Με την βοήθεια της νεύρο-επιστήμης θα κατανοήσετε πως επιλέγετε τις συμπεριφορές σας και τα συναισθήματά σας. Θα προχωρήσουμε στη διαμόρφωση μίας νέας στρατηγικής σκέψης και δράσης που καταρρίπτει τις μη παραγωγικές, αυτόματες διαδικασίες του μυαλού και σας βοηθάει να «εγκαταστήσετε»  καινούργιες,  πιο κοντά στις ενδυναμωμένες επιδιώξεις μας.