Ο Σκοπός της ζωής

  • Post category:Άρθρα

Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν διδαχτεί την αξία της επίτευξης των στόχων. Για κάποιους αυτή η δράση είναι πολύ δύσκολη και επώδυνη και προσπαθούν να την αποφύγουν, ενώ άλλοι είναι συνεχώς προσανατολισμένοι σε αυτήν σε μία προσπάθεια να εξασφαλίσουν την ικανοποίηση των αναγκών τους και την καταξίωση τους. Όταν η επιλογή των στόχων είναι τυχαία, ανάλογα με τις συνθήκες που παρουσιάζονται κάθε φορά ή τις επιδιώξεις των ανθρώπων του περιβάλλοντος, η επίτευξη τους συνήθως προσφέρει μόνον προσωρινή ικανοποίηση.

Σε αυτό το σεμινάριο θα βοηθηθείτε να δώσετε στον εαυτό σας την απάντηση στην πιο αναζητουμένη και σημαντική ερώτηση της ύπαρξης. Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής; Γιατί είσαστε εδώ; Τι ήρθατε να δημιουργήσετε, να βιώσετε, να προσφέρετε;. Θα ανακαλύψετε τους παράγοντες που διαχωρίζουν ένα απλό στόχο από ένα στόχο προσανατολισμένο προς τον σκοπό της ζωής, καθώς και εκείνους που σας εμποδίζουν στην αναζήτηση και εκπλήρωση του σκοπού αυτού.