Σεμινάρια προς ιδιώτες

Στα σεμινάρια μας προσφέρουμε στους συμμετέχοντες πληροφορίες αιχμής μέσα σε ένα διαδραστικό πλαίσιο αλληλεπίδρασης με τον εισηγητή. Συνοδεύονται από εργαλεία και ασκήσεις για την εις βάθος κατανόηση και εφαρμογή της γνώσης.

Τα σεμινάρια χωρίζονται σε 2 πεδία:

  1. Σεμινάρια Ανάπτυξης Διανοητικής Δύναμης
  2. Σεμινάρια Ανάπτυξης Πνευματικής Δύναμης

Στα σεμινάρια Ανάπτυξης Διανοητικής Δύναμης επιδιώκεται η αυτογνωσία, ο «επαναπροσδιορισμός» του σημερινού εαυτού και η υιοθέτηση πλαισίου σκέψης και διαδικασιών για αποτελεσματική, παραγωγική δράση στο μέλλον.
Ανάμεσα στα θέματα που καλύπτονται είναι:

• Το μυαλό, οι λειτουργίες του και οι δυνατότητες του.
• Οι δυνάμεις που καθορίζουν τη συμπεριφορά και πως να τις θέσουμε στην υπηρεσία μας.
• Οι ανακαλύψεις της Κβαντικής φυσικής και της Νεύρο-Επιστήμης που ανοίγουν ένα νέο πεδίο κατανόησης για τους κανόνες που επηρεάζουν την ζωή μας.
• Οι Πεποιθήσεις μας ως δύναμη δημιουργίας ή περιορισμού των στόχων.
• Οι Αξίες μας και πως επηρεάζουν τον προσανατολισμό της δράσης μας.
• Κανόνες και κώδικες συμπεριφοράς που θα μας οδηγήσουν στην καθημερινή απόλαυση της ζωής.
• Ο Σκοπός της ζωής και η εκπλήρωση του.
• Η ψυχοσύνθεση της αφθονίας και πως να την κατακτήσετε.
• Αρχές και βασικές τεχνικές για να υποστηρίξετε την σωστή ανάπτυξη των παιδιών σας.

Στα σεμινάρια Ανάπτυξης της Πνευματικής Δύναμης επιδιώκεται η υιοθέτηση Πλαισίου σκέψης και κανόνων για δράση συντονισμένη με τις επιδιώξεις μας. Μαθαίνουμε την σημασία της ευθυγράμμισης με τους Πνευματικούς Νόμους του Σύμπαντος για την επίτευξη των αποτελεσμάτων που επιθυμούμε. Πολλές φορές στα σεμινάρια αυτά χρησιμοποιείτε το εργαλείο του δημιουργικού οραματισμό για την επίτευξη της εστίασης της ενέργειας του ατόμου προς το επιθυμητό στόχο, και κατά συνέπεια την πιο γρήγορη επίτευξη του.
Ανάμεσα στα θέματα που καλύπτονται είναι:

• Οι νόμοι του σύμπαντος και πως να πετύχουμε την ευθυγράμμισή μαζί τους για την επίτευξη των στόχων μας.
• Το πνεύμα του ανθρώπου και οι απεριόριστες δυνατότητες του.
• Πως να σχεδιάσετε σκόπιμα το καταπληκτικό σας μέλλον.
• Η αρχές της αφθονίας
• Προσέλκυση των Ιδανικών Σχέσεων