Στόχοι της μεθόδου Τrue-me®

Η μέθοδος True-Me® επιδιώκει να βοηθήσει το άτομο να κινητοποιήσει τον συνολικό εαυτό του, ανοίγοντας την δίοδο για συνεργασία μεταξύ του πνεύματος και της διάνοιας. Με αυτό τον τρόπο θα ανακαλύψει ένα πεδίο απεριόριστων δυνατοτήτων όπου μπορεί να πετύχει αποτελέσματα που μέχρι σήμερα έμοιαζαν ανέφικτα ή έξω από τις δυνατότητες του.

Ποιο συγκεκριμένα:

Ανάπτυξη/ Εξέλιξη Διανοητικής νοημοσύνης:

Επιδιώκεται η αυτογνωσία και ο «επαναπρογραμματισμός» του σημερινού εαυτού και η υιοθέτηση πλαισίου σκέψης και διαδικασιών για αποτελεσματική, παραγωγική δράση στο μέλλον.

 • Μαθαίνουμε πως λειτουργεί το μυαλό και κατανοούμε τις δυνατότητες του.
 • Αναγνωρίζουμε τις δυνάμεις που καθορίζουν τη συμπεριφορά και μαθαίνουμε πως να τις θέσουμε στην υπηρεσία μας.
 • Αποκτάμε γνώση για τις ανακαλύψεις της Κβαντικής φυσικής και Νεύρο-Επιστήμης που ανοίγουν ένα νέο πεδίο κατανόησης της ζωής μας.
 • Ανακαλύπτουμε τις Πεποιθήσεις μας ως δύναμη δημιουργίας ή περιορισμού.
 • Αναδύουμε τις Αξίες μας και κατανοούμε τον προσανατολισμό της δράσης μας.
 • Ερχόμαστε αντιμέτωποι με τη σημερινή μας ταυτότητα, και προχωράμε στην ενδυνάμωση της.
 • Ανακαλύπτουμε και σχεδιάζουμε κανόνες και κώδικες συμπεριφοράς που θα μας οδηγήσουν στην καθημερινή απόλαυση της ζωής.
 • Αναγνωρίζουμε το Σκοπός της ζωής μας και προχωράμε στην επίτευξη του.

Ανάπτυξη/ Εξέλιξη Πνευματικής νοημοσύνης

Επιδιώκεται η υιοθέτηση Πλαισίου σκέψης και κανόνων για δράση συντονισμένη με τις επιδιώξεις μας – Η ευθυγράμμισή μας με τους Πνευματικούς Νόμους του Σύμπαντος.

 • Αναλαμβάνουμε την ευθύνη της ζωής μας
 • Επιλέγουμε σκόπιμα και συνειδητοποιημένα αυτό που επιθυμούμε να επιτύχουμε.
 • Αναγνωρίζουμε την αξία του εαυτού μας αλλά και την αξία των άλλων.
 • Απελευθερώνουμε τον εαυτό μας από περιοριστικές. σκέψεις, φοβίες και πεποιθήσεις.
 • Διεκδικούμε το γενετήσιο δικαίωμά μας στην αφθονία.
 • Συνειδητοποιούμε ότι το πνεύμα μας έχει απεριόριστες δυνατότητες.
 • Αποστασιοποιούμαστε από τις επιδιώξεις μας αναγνωρίζοντας πως δεν καθορίζουν την αξία μας, δείχνοντας Πίστη στη νομοτέλεια του Σύμπαντος.
 • Εστιαζόμαστε στην ενδυναμωτική ερμηνεία των καταστάσεων που βιώνουμε.