Συγκρούσεις στο χώρο Εργασίας

You are currently viewing Συγκρούσεις στο χώρο Εργασίας

Oι εταιρείες συχνά έρχονται αντιμέτωπες με συγκρούσεις μεταξύ βασικών συνεργατών ή ομάδων. Όπως και σε κάθε άλλη σχέση, οι συγκρούσεις δεν μπορούν να αποδοθούν μόνο σε έναν συμμετέχοντα, καθώς αυτό θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως μεροληπτική στάση. Για την αντιμετώπιση και την αποτελεσματική επίλυση τέτοιων ζητημάτων, η true-me Breakthrough Coaching ανέπτυξε 2 νέα προϊόντα που σκοπεύουν στην αξιολόγηση του λόγου της σύγκρουσης από τους συμμετέχοντες, στη κατανόηση διαφορετικών αντιλήψεων και τελικά στην άρση των εμποδίων και την επίτευξη μιας κοινά αποδεκτής πορείας.  

  • Το πρώτο πρόγραμμα αφορά coaching συνεδρίες σε τέτοια «συγκρουσιακά ζευγάρια» (άτομα ή τμήματα) για την επίλυση των προβλημάτων και τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης.
  • Το άλλο πρόγραμμα αφορά 12ωρο σεμινάριο εκμάθησης διαδικασιών και τεχνικών όπου οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να χειρίζονται τέτοιες καταστάσεις και να συμβάλουν στην επίλυση τους, με σκοπό την αποκατάσταση της παραγωγικότητας στον εργασιακό χώρο. Κατά την διάρκεια αυτού του  προγράμματος, τα άτομα εξασκούνται στις δεξιότητες και τις γνώσεις που διδάσκονται, προκειμένου να τις κατακτήσουν. Το σεμινάριο χρησιμοποιεί αρχές του Neurolinguistic Programming (NLP) .

Περισσότερα για αυτό τα προγράμματα στο : https://trueme.co,  ή επικοινωνήστε μαζί μας στο info@trueme.co.