Το Coaching είναι Συναισθηματική Νοημοσύνη στην πράξη

  • Post category:Άρθρα
You are currently viewing Το Coaching είναι Συναισθηματική Νοημοσύνη στην πράξη

Το Coaching δεν είναι απλώς το σύνολο συγκεκριμένων τεχνικών αυτοβελτίωσης που εφαρμόζονται με ακρίβεια σε ορισμένες προκαθορισμένες συνθήκες. Είναι ένας «δρόμος» αποτελεσματικής διαχείρισης και λειτουργίας. Ένας τρόπος σκέψης, ένας τρόπος ύπαρξης.

Το μεταμορφωτικό Coaching,  είναι η πρακτική εφαρμογή της συναισθηματικής νοημοσύνης. Το να είναι ένα στέλεχος συναισθηματικά νοήμων ή να επιλέγει τις κατάλληλες συμπεριφορές δεν σημαίνει ότι ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε ένα συγκεκριμένο ακαδημαϊκό πρότυπο ή μια λίστα ικανοτήτων. Είναι η ικανότητα να σχετίζεται αποτελεσματικά με τους άλλους από μια θέση εμπιστοσύνης, παρά από μία θέση φόβου.

Η συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να περιγραφεί ως προσωπική και κοινωνική δεξιότητα. Περιλαμβάνει αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση, αυτοδιαχείριση, κοινωνική ευαισθητοποίηση, εν-συναίσθηση, προσαρμοστικότητα και ικανότητα αλλαγής. Όλα τα στελέχη συνδυάζουν αυτές τις δεξιότητες σε κάποιο βαθμό. Το Coaching βοηθά αποτελεσματικά στη μεγιστοποίηση και την πλήρη ανάδειξη αυτών των ικανοτήτων σε κάθε άνθρωπο.

Ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες του Coaching είναι η αντίληψη. Μόλις αντιληφθούμε πλήρως μία κατάσταση και αποκτήσουμε διαύγεια, τότε συνειδητοποιούμε πως έχουμε και την επιλογή να το αλλάξουμε. Το Coaching μπορεί να υποστηρίξει κάθε στέλεχος  να αναγνωρίσει τις ανθρώπινες τάσεις του, τα εσωτερικά του εμπόδια, προκειμένου να επιλέγει συνειδητά τον τρόπο που θα ανταποκριθεί σε καταστάσεις, αντί να  αντιδρά αυτόματα. Αυτό οδηγεί άμεσα στη βελτίωση των επιδόσεων του,  καθώς προχωρά σε συνειδητή αυτοδιαχείριση και υπέρβαση των εσωτερικών του παρεμβολών. Είναι επίσης σημαντικό να αποκτήσει αντίληψη των άλλων ανθρώπων στο περιβάλλον εργασίας. Η συνειδητοποίηση των δυνατών σημείων, των δυσκολιών και των κινήτρων των συνεργατών είναι σημαντική, προκειμένου να διαχειριστεί τις εργασιακές σχέσεις, να εμπνεύσει και να συνεργαστεί επιτυχώς με άτομα και ομάδες. Το Coaching υποστηρίζει και βελτιώνει τις κοινωνικές δεξιότητες των στελεχών, διδάσκοντάς τους πώς να ακούνε, να επικοινωνούν και  να συνεργάζονται με τους άλλους. Με αυτόν τον τρόπο,  μπορεί επίσης να δημιουργήσει θετικό αντίκτυπο στην κουλτούρα του οργανισμού, συμβάλλοντας στην ευθυγράμμιση των ατομικών, ομαδικών και επιχειρησιακών στόχων και στην ανάπτυξη ενός στυλ διαχείρισης που οδηγεί σε υψηλή αποδοτικότητα, μάθηση και εξέλιξη.

Παρόλο που όλες οι εταιρίες επιθυμούν καλύτερες επιδόσεις, εξακολουθούν να δυσκολεύονται στην ενσωμάτωση των συμπεριφορών που υποστηρίζουν. Σε πολλές περιπτώσεις, τόσο οι ηγέτες όσο και τα υπόλοιπα στελέχη, αντιστέκονται στην αλλαγή, παρεμποδίζοντας έτσι την εξέλιξη. Το Coaching βοηθά ουσιαστικά τα στελέχη να μειώσουν τις αντιστάσεις τους και με αποδοχή να προχωρήσουν συλλογικά στη συν-δημιουργία μια νέας πραγματικότητας.

Βοηθώντας τα στελέχη να διαμορφώσουν  εποικοδομητική και διευρυμένη αντίληψη, να αναλάβουν ευθύνη και κατά συνέπεια, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση,  το Coaching θέτει τους θεμέλιους λίθους για ουσιαστικές μελλοντικές ηγετικές ικανότητες. Οι ηγέτες, εξ ορισμού χρειάζεται να κάνουν επιλογές και να παίρνουν αποφάσεις καθημερινά. Για να το κάνουν αυτό αποτελεσματικά πρέπει να αποκτήσουν υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη και να αναγνωρίσουν τα δικά τους θεμελιώδη προσωπικά χαρακτηριστικά, όσο και των άλλων.

Ας μην ξεχνάμε, ότι κάθε άνθρωπος, έχει να ανάγκη να αποτελεί μέρος της της λύσης και να νιώθει ότι η ύπαρξή του έχει ουσιαστικό σκοπό στη ζωή. Οι επιχειρήσεις μπορούν να βασιστούν σε αυτή την αρχή, βοηθώντας τα στελέχη τους να αναπτύξουν συναισθηματική νοημοσύνη. Και ένας Coach είναι ο πιο κατάλληλος υποστηρικτής για την  επίτευξη αυτού του στόχου.