ΑΓΓΙΞΕ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

Στις προσωπικές συνεδρίες γίνεται η πραγματική Μεταμόρφωση του ατόμου – μέσα από ένα βαθύ και πολύ προσωπικό ταξίδι αυτογνωσίας, απελευθέρωσης και επαναπροσδιορισμού του Εαυτού.

Ατομικές Συνεδρίες

Πρόκειται για μία εις βάθος διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ της Coach (προπονητής) και του πελάτη, όπου ο πελάτης υποστηρίζεται να ανακαλύψει τις πραγματικές του επιθυμίες, να εξελίξει τις ικανότητές του, να καταρρίψει τα προσωπικά του εμπόδια – είτε αυτά είναι συνειδητά, είτε ασυνείδητα – να πετύχει τους στόχους του και κατά συνέπεια να δημιουργήσει την ζωή που επιθυμεί.

Συνεδρίες μέσω Skype

Είναι οι συνεδρίες μέσω Skype τόσο αποτελεσματικές όσο και οι προσωπικές συνεδρίες;

Απόλυτα! Δεν υπάρχει καμία διαφορά στη μεθοδολογία ή στην αποτελεσματικότητα της μεθόδου που ακολουθείται. Δουλεύοντας με το true-me® μέσω Skype θα λάβετε μέρος σε μια βαθιά μεταμορφωτική διαδικασία, που θα σας οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων σας – με ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα που θα είχατε αν κάνατε ατομικές συνδερίες.

Σεμινάρια προς ιδιώτες

Στα σεμινάρια μας προσφέρουμε στους συμμετέχοντες πληροφορίες αιχμής μέσα σε ένα διαδραστικό πλαίσιο αλληλεπίδρασης με τον εισηγητή. Συνοδεύονται από εργαλεία και ασκήσεις για την εις βάθος κατανόηση και εφαρμογή της γνώσης.

Υπηρεσίες προς νέους

Στην σύγχρονη πραγματικότητα, τα άτομα της ηλικιακής ομάδας μεταξύ 14-26 ετών, έρχονται αντιμέτωπα με πολλές προκλήσεις, ανάμεσα στις οποίες το άγχος για επιλογές, για επιδόσεις, για διαχείριση ενός πιεστικού και απαιτητικού περιβάλλοντος που τους υποβάλλει σε εξουθενωτικές διαδικασίες ως προϋπόθεση για πρόοδο κοινωνική, οικονομική και επαγγελματική.

Εγγραφές

After registration is completed, you will be sent access to the platform of the Academy were you will find a detailed instruction manual with all the information and the dates you will need to know before starting your studies.

If you have any questions, send an email to info@trueme.co.