Δεξιότητες Coaching για ηγέτες

Το πρόγραμμα True-Me® Breakthrough Professional Coaching αφορά και στην εκπαίδευση ηγετικών στελεχών με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων Coaching, που θα τους βοηθήσουν στη διεύρυνση των ικανοτήτων τους σχετικά με:

  • Την Παραγωγικότητα των εργαζομένων.
  • Την Επίλυση προβλημάτων και συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο.
  • Την Ανάπτυξη Στελεχών.
  • Τον σχεδιασμό της σταδιοδρομίας των εργαζομένων.
mansuccess

Ανάμεσα στις κύριες δεξιότητες που ένα ανώτατο Στέλεχος αναπτύσσει μέσα από αυτό το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται:

Ανάδυση Ικανοτήτων και Υποστήριξη των υπαλλήλων:

  • Μεθοδολογίες διερεύνησης των προκλήσεων, χωρίς κριτική.
  • Καθοδήγηση για εντοπισμό λύσεων από τους ίδιους τους υπαλλήλους.
  • Σύνθεση και ένταξη των ταλέντων και ικανοτήτων κάθε μέλους μίας ομάδας, για να συμβάλει προς το συνολικό αποτέλεσμα.

Επικοινωνία και Κινητοποίηση:

  • Μεθοδολογίες επικοινωνίας επανατροφοδότησης για βελτίωση της απόδοσης.
  • Μεθοδολογίες ανάπτυξης της αντίληψης του επαγγελματικού εαυτού από τους εργαζομένους.
  • Διαμόρφωση σχέσεων αλληλοκατανόησης και υποστήριξης στην επίτευξη του κοινού στόχου.