Executive Coaching για ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων

Stakeholders Centered Coaching

Οι υψηλότερες σε ποιότητα υπηρεσίες Coaching στον κόσμο!

Τα Στελέχη όλων των επιχειρήσεων, σε οποιονδήποτε επαγγελματικό κλάδο και αν δραστηριοποιούνται, βρίσκονται διαρκώς κάτω από την πίεση να διατηρούν τις ηγετικές τους ικανότητες σε εγρήγορση, να εφαρμόσουν νέες ιδέες που φέρνουν πρόοδο, να εμπνεύσουν τους γύρω τους να προχωρήσουν προς ένα κοινό στόχο και να οδηγήσουν την επιχείρηση και τους ανθρώπους της προς το μέλλον.

Εχουμε εκπαιδευτεί και πιστοποιθηθεί από τον master-mind Dr. Marshall Goldsmith στις αποδεδειμένες του διαδικασίες για ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων και είμαστε μέρος του παγκόσμιου δικτύου του κορυφαίων επαγγελματιών του!

 • Ο Marshall Goldsmith αναγνωρίστηκε πρόσφατα από το Harvard Business Review και το Thinkers50 ως ο Νο1 στοχαστής σε θέματα ηγεσίας στον κόσμο και ο #7 στοχαστής σε θέματα επιχειρηματικότητας
 • Η διαδικασία του Stakeholder Centered Coaching, έχει εφαρμοστεί επιτυχώς σε περισσότερες από 150 εταιρίες του Fortune 500 τα τελευταία 15 χρόνια. Πρόκειτε για την πρώτη εταιρία επαγγελματικού coaching με το ευρύτερο διεθνές δίκτυο συνεργατών που εφαρμόζουν την ίδια ακριβώς αποτελεσματική διαδικασία.

Η προσέγγιση του Dr. Goldsmith δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders) στην προσπάθεια του στελέχους για ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων, μέσο της καθημερινής πρακτικής εξάσκησης, της παρακολούθησης και την μέτρηση της ηγετικής του αποτελεσματικότητας, για τη δημιουργία μακροχρόνιας αλλαγής.

Αποτελεσματικότητα

Το Stakeholder Centered Coaching ΕΓΓΥΑΤΑΙ αποτελέσματα. 95% από τους 11,000 επιχειρηματικούς ηγέτες που πέρασαν από την διαδικασία μέτρησαν βελτίωση στην ηγετική τους αποτελεσματικότητα.

Απόδοση

Η διαδικασία του Stakeholder Centered Coaching εμπερικλείει συστηματικά όσους εργάζονται με τον ηγέτη, επιτρέποντας τόσο την ταχεία ταυτοποίηση των βασικών ζητημάτων προς βελτίωση, όσο και την ενσωμάτωση της καθοδήγησης του στις καθημερινές αλληλεπιδράσεις στο χώρο της δουλειάς.

Διαφάνεια

Οι πελάτες έχουν ένα σημείο επαφής για διεθνής ανάγκες σε coaching υπηρεσίες, με τακτικές αναφορές στο τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού. Μια ομοιομορφη και διαφανής διαδικασία που τους προσφέρει ξεκάθαρες πληροφορίες όσον αφορά στο τί δουλεύει και προς προχωράει το στέλεχος. 

Η διαδικασία  Stakeholder Centered Coaching είναι αποτελεσματική, αποδοτική και διαφανείς, και δουλεύει ως εξής:

 1. Σε συνεννόηση με τον Coach, το στέλεχος/ηγέτης επιλέγει 1-2 τομείς ανάπτυξης ηγεσίας με βάση τις πληροφορίες που έλαβε από τις συνεντεύξεις (behavioral interviews) που έγιναν στους συναδέλφους του (stakeholders) και τις σύνθετες εκτιμήσεις ηγεσίας (multi-rater leadership assessments) και που προσδιορίζουν τα σημερινά δυνατά σημεία του ηγέτη και τα σημεία προς εξέλιξη.
 2. Σε μηνιαία βάση τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders)  παρέχουν πρακτικές προτάσεις  που αφορούν τους συμφωνηθείς τομείς ανάπτυξης ηγεσίας.
 3. Οι προτάσεις αυτές των ενδιαφερόμενων μερών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων του ηγέτη ενσωματώνονται σε ένα μηνιαίο πρόγραμμα δράσης που ο ηγέτης δεσμεύεται να εφαρμόσει κατά τη διάρκεια του επόμενου μήνα.
 4. Ο ηγέτης αλλάζει τις συμπεριφορές και αντιλήψεις του μέσα από την εκτέλεση αυτού του πλάνου δράσης εν ώρα εργασίας.
 5. Η ανάπτυξη των ηγετικών δεξιοτήτων μετράτε ανά τρίμηνο και βασίζεται σε αλλαγές στις αντιλήψεις των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders).

Αποτελέσματα για τον Οργανισμό

Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών παράγει μία ισχυρή θετική αλληλοεπίδραση για την ομάδα και την οργάνωση ως σύνολο. Η συστηματική συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών επιδρά θετικά σε διάφορους παράγοντες:

 1. Οι τελευταίοι πείθονται για τις προσπάθειες αλλαγής του ηγέτη και γίνονται υποστηρικτές, όχι κυνικοί παρατηρητές.
 2. Αναζητούν και εντοπίζουν τα σημεία ανάπτυξης του ηγέτη, ενισχύοντας τα κίνητρα του για αλλαγή.
 3. Δεδομένου ότι ο ηγέτης προοδεύει εφαρμόζοντας τις νέες συμπεριφορές, που μετατρέπονται σε νέες συνήθειες και σε νέες διεργασίες, οι αλλαγές αυτές φυσικά θα επιρρεάσουν και θα ενσωματωθούν στο γύρω οικοσύστημα.
 4. Το mentoring / coaching γίνετε μέρος της κουλτούρας του οργανισμού.