Τι είναι το Coaching;

Είναι μία αναπτυξιακή, συνεχής διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο ανθρώπων, του Coach (προπονητής) και του πελάτη, όπου ο πελάτης υποστηρίζεται να ανακαλύψει και να εξελίξει τις ικανότητές του, να πετύχει τους στόχους του και να παράξει τα αποτελέσματα που επιθυμεί.

Η αλλαγή διευκολύνεται μέσα από την επικοινωνία (ερωτήσεις, εμβάθυνση, μεταφορές, ασκήσεις, παραδείγματα, εργασίες, καθοδηγούμενη εστίαση, οραματισμός, κ.λπ.). Ο Coach υποστηρίζει την ανάπτυξη, μάθηση, επαγγελματική εξέλιξη και προσωπική βελτίωση του πελάτη. Διευκολύνει την αλλαγή, καθοδηγεί, ενεργοποιεί, κινητοποιεί, εκπαιδεύει, δοκιμάζει, προκαλεί, ενθαρρύνει τον πελάτη να εκφράσει τις πραγματικές του επιθυμίες, να βρει τον πραγματικό του εαυτό. Ο Coach χρησιμοποιεί τη γνώση του για να καθοδηγήσει τους άλλους στο να φτάσουν στις υψηλότερες δυνατότητές τους και να ζήσουv τη ζωή που τους αξίζει.

Ο Coach εξετάζει τον τρόπο που σκέφτεται ο πελάτης, που επεξεργάζεται τις σκέψεις του, τη γλώσσα που χρησιμοποιεί και τις συμπεριφορές του. Eπεξεργάζεται πώς αυτά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και τι αποτέλεσμα φέρνουν στη ζωή του ατόμου. Αν τα αποτελέσματα δεν είναι τα επιθυμητά, καθοδηγεί τον πελάτη σε αλλαγές που θα επιφέρουν το επιζητούμενο αποτέλεσμα.
Για να είναι οι αλλαγές αυτές μόνιμες, πρέπει να επιτευχθεί συνέπεια στον τρόπο σκέψης,
τον τρόπο έκφρασης και τη συμπεριφορά. Η ασυνέπεια στη συμπεριφορά μας σε σχέση με τις βαθύτερες σκέψεις μας είναι πολλές φορές η αιτία των προβλημάτων που βιώνουμε.

Το true-me®, breakthrough coaching, εφαρμόζεται αποτελεσματικά σε πολλά πεδία, μεταξύ των οποίων και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πωλήσεις, Αθλητισμό, Σχέσεις, Καριέρα, Πνευματική Ανάπτυξη και Ψυχοθεραπεία. Παρέχει εξειδικευμένες τεχνικές και μεθοδολογίες υποστήριξης τόσο για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, όσο και για μεμονωμένα άτομα ή ολόκληρες οικογένειες.