Ανάγκες : το DNA της ανθρώπινης ύπαρξης

  • Post category:Άρθρα

Όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη, ανεξάρτητα με το ποιοι είναι, που ζουν, ποια είναι η καταγωγή τους, το φύλο ή η ηλικία τους, η θρησκεία, το αγαπημένο τους άθλημα, μουσική ή βιβλίο, έχουν κάτι κοινό. Η ζωή τους είναι καθημερινά προσανατολισμένη στην ικανοποίηση των αναγκών τους. Οι ανάγκες βρίσκονται στην βάση της πυραμίδας των επιδιώξεων, και μπορεί να καταρρίψουν τις αξίες, κανόνες ή πεποιθήσεις σας, προκειμένου να ικανοποιηθούν. Ανάλογα με την φάση ζωής που βρίσκεται ο καθένας, κάποιες ανάγκες μπορεί να γίνονται πιο επιτακτικές από άλλες. Όμως είναι η ταυτόχρονη ικανοποίηση όλων που καθορίζει αν ζούμε έναν βίο πληρότητας ή όχι.

Στο σεμινάριο αυτό θα συζητηθούν όλες οι ανάγκες, η ιεράρχηση τους, καθώς και οι τρόποι που επιλέγετε να τις ικανοποιήσετε, είτε αυτοί είναι θετικοί είτε καταστροφικοί για σας. Θα ανακαλύψετε ποιες ανάγκες απορροφούν περισσότερο την ενέργεια σας, και ποιες μένουν ανικανοποίητες. Θα αποκτήσετε τεχνικές υγιούς κάλυψης όλων των αναγκών, με σκοπό να αποκτήσετε ισορροπία και πληρότητα στην δράση.